Wat bieden wij

Tijdens de training willen wij de risico’s tijdens zagen van stormhout in kaart brengen door een theorieles gevolgd door een praktijkles.

Tijdens de theorieles zullen de volgende onderwerpen behandeld worden

* Kennis van de zaag en zijn veiligheden

* Kennis van de zaagketting

* Persoonlijke beschermingsmiddelen

* Inzicht en herkenning houtspanning

* Toe te passen zaagtechniek bij verschillende soorten houtspanning

De theorieles wordt gegeven door twee instructeurs. Tijdens de theorieles worden de cursisten verdeeld in twee groepen. De ene groep volgt een PowerPoint presentatie en de andere groep krijgt instructie over de kettingzaag, zaagketting en zaagblad. Zaken als slijtage aan zaagketting, slijpen van de zaagketting, herkennen van versleten zaagblad en onderhoud aan de kettingzaag komen dan aan bod.

theorie

 

De theorieles kan in één avond aan de hele bezetting van Uw brandweerkorps gegeven worden.

 

De praktijkles komen wij op locatie geven met de mobiele spanningsbok. Met deze bok kunnen wij houtspanning nabootsen om vervolgens op een veilige manier de stam te vellen zonder dat deze opscheurt.

20150113_152053

spanningsbok welke op elke gewenste locatie ingezet kan worden

Om effectief te kunnen trainen is de maximale groepsgrootte 10-12 personen. De praktijkles wordt door twee instructeurs gegeven. Ook tijdens de praktijkles verdelen we de cursisten over twee groepen. De ene groep krijgt zaaginstructie met behulp van de spanningsbok en de andere groep krijgt instructie met behulp van het statief, de bokken en de rubber mat.

Met het statief wordt een boom stabiel verticaal op zijn plaats gehouden. Op deze manier kunnen de cursisten oefenen op het zagen van de valkerf en het toepassen van de ‘doorsteektechniek’.

20150402_140520

Op de bokken wordt een techniek geleerd welke toe is te passen vanuit het redvoertuig. Hier leert de cursist hout af te korten zonder het te laten vallen. Door de tak/stam van twee zijden in te zagen kun je dan het laatste stuk afbreken zodat het afgezaagde stuk niet ongecontroleerd naar beneden valt.

20150112_145249

Op de rubber mat leren we de cursisten een boom, die over de weg ligt, door te zagen zonder het asfalt te raken met de zaagketting.

20150108_211933

Tijdens de training zal er voldoende hout aanwezig zijn om de cursisten allemaal meerdere malen aan bod te laten komen.